Osvětim - místo, kde lidé ztratili sami sebe

Polsko

Cestovatelské perličky z návštěv Polska. V čem se podobá Brno a Krakov? Bigoš budete jíst lžící nebo vidličkou? 
 

Fotolia krakov

Pixmac000068775405

DSC 0065

Osvětim, synonymum lidského utrpení a strádání. Původně jako nástroj teroru pro Poláky, později pro celou Evropu. Zaměřeno na Židy, Romy a všechny, kteří se režimu nehodili. Přestože jsem navštívila Osvětim mnohokrát, pokaždé na mě padne pocit strachu a bezmoci. Zaručeně nejsmutnější místo Evropy, na kterém si uvědomíte, jak svobodní a bohatí vlastně jste. Koncentrační tábor jako symbol genocidy. Místo, kde lidé ztratili sami sebe.

Historické milníky Osvětimi

• 1939 Osvětim byla začleněna do Třetí říše. Město bylo přejmenováno na Auschwitz.
• 1940 V bývalých kasárnách polské armády byl vybudován koncentrační tábor. Hlavním důvodem vzniku koncentračního tábora Auswitz nebylo na počátku masové vyhlazování, ale nutnost uvěznit velký počet Poláků. Velitelem byl jmenován Rudolf Höss.
• 1941 až 1942 Tábor roste. Ve 28 poschoďových budovách se tísní 13 až 16 tisíc vězňů. Auschwitz I se stal kmenovým pro celou sít dalších okolních táborů.
• 1941 V nedaleké vesnici je realizován projekt tzv. „konečného řešení židovské otázky“. Je zahájena stavba tábora Auschwitz II – Birkenau (Březinka). Největší vyhlazovací tábor 2. světové války.
• 1942 Výstavba menšího tábora Auschwitz III – Monowitz (Buna). Převážně pracovní tábor zřízený ve spolupráci s podnikem IG Farbenindustrie AG. Tato firma vyráběla granulovaný plyn Cyklon B určený k použití v osvětimských plynových komorách.
• Do roku 1944 vzniklo 40 podtáborů v celém okolí.
• 1945 Část objektů byla při odchodu Němců v lednu 1945 zničena.

Cesta do pekla

Do táborů přicházeli lidé z celé Evropy. Věřili, že jdou za lepším životem, za zemí, kterou mají osídlit. Mířili sem z Řecka, Maďarska, Francie i Rakouska. Nacisté jim prodávali neexistující stavební parcely, statky, obchody i práci. Do nového života si brali to nejcennější, co měli. Vkladní knížky, zlato, šperky, peníze. Vše cenné zmizelo v útrobách Třetí říše. Nic z toho se nikdy nedohledalo.
Lidé cestovali vagóny pro dobytek. Někdy i přes dva tisíce kilometrů. Nekonečné dny a týdny bez potravy, bez hygieny, bez toalet. Přežívali v nelidských podmínkách. A velká část deportovaných nepřežila cestu. Většinou děti a starší lidé.
Vlaky smrti, jak se jim říkalo, chrlily tisíce lidí denně. Už na nádraží probíhalo třídění. Silní šli pracovat. Děti, starci a nemocní šli do plynových komor. Na okamžitou smrt bylo posíláno 70 – 75% osob.

Sprchy smrti

Všichni vězni, kteří vystoupili z vlaku, byli přesvědčeni, že se ubírají do sprch. Řekli jim“ Svlékněte se a pamatujte si, kam jste si dali oblečení“. Pak byli zahnáni do místností vypadající jako koupelna. Aby se zabránilo panice, byly v místnostech makety sprch a někdy dokonce i mýdlo. Do místnosti o rozloze 210 m2 bylo nacpáno 2 000 osob a prostor byl neprodyšně uzavřen. Dozorci hodili otvory ve střeše dovnitř jed. Cyklon B, dříve desinfekční prostředek, se při kontaktu se vzduchem a vlhkostí změnil v jedovatý plyn. Lidé umírali brutální smrtí. Po 15ti až 20ti minutách bylo po všem. Podle velitele Hösse bylo k usmrcení 1 500 osob zapotřebí 5 – 7 kg plynu. Jen v Osvětimi se spotřebovalo v letech 1942 až 1943 20 000 kg cyklonu B.
Práce osvobozuje aneb tyranie v táborech
Nad branou tábora byl, a stále je, cynický nápis Arbeitmachtfrei (práce osvobozuje). Heslo, které do tábora přinesl velitel RudolfHöss hojně využívala Hitlerova strana NSDAP.
Vězni přiděleni na práci byli ostříháni, desinfikováni a tetováni. Od prvního dne jim znělo v uším varování „Není jiné cesty ven, než komínem krematoria“. Vězni v koncentračním táboře pracovali do úmoru, více než 10 hodin denně. Umírali hladem či vysílením. Často byli mučeni a popravováni. A část lidí umřelo na nemoci a epidemie v důsledku katastrofálních hygienických podmínek. V Birkenau se dožívali ti nejsilnější 2,5 měsíce.

Využito do posledního prachu

Majetek vězňů byl tříděn a deportován pro potřeby SS, wehrmachtu a civilního obyvatelstva. I přes neustálé vypravování vlaků s materiálem však zůstávaly sklady plné kufrů a osobních předmětů.
Vše „lidské“ muselo být využito bez rozdílu. Proto se páralo veškeré oblečení, aby se využili cennosti, které si nově příchozí přiváželi. Peníze, které lidé přivezli, zde neměli žádnou hodnotu a byly často používány jako toaletní papír.Zavražděným se trhali zlaté zuby a přetavovali se na cihly. Náušnice a prsteny mizely neznámo kam. Z vlasů se vyráběly koberce, krejčovské plátno a další. A po kremaci se lidský popel používal hnojivo nebo k zavážení rybníků a řečišť.

Důkazy zůstaly

Po ústupu nacistů se našly tisíce párů obuvi, štětek na holení, kartáčů, brýlí či protéz. Ve skladištích bylo v pytlech zabalených 7 000 kg lidských vlasů. A naprosto všechny obsahovaly stopy kyanovodíku.
„Anděl smrti“ Mengele
Děti, zejména dvojčata sloužila ke zločinným experimentům doktora Mengeleho. Doktor Mengele děti sešíval a zkoušel, zda jimi bude proudit krev. Vyměňoval jim orgány a zkoumal, jak budou dvojčata reagovat odlišně na toxické látky. Většina z nich při pokusech zemřela, zbylí měli trvalé následky. „Doktor“ Mengele nebyl nikdy za své činy souzen. Po válce uprchl a pravděpodobně zemřel roku 1979 při koupání v moři v Brazílii.
Značení příslušnosti
Vězni v táborech měli kromě vytetovaného čísla také značku na oblečení, aby bylo na první pohled jasné, „kam patří“:

  • Červený trojúhelník – politický vězeň
  • Černý trojúhelník – Romové
  • Fialový trojúhelník - křesťané
  • Růžový trojúhelník - homosexuálové


Oblečení bylo tak tenké, že chlad a mráz donutil lidi, aby se zahřívali jako zvířata. Stulení k sobě, namačkaní na dřevěných pryčnách.
Jelikož v táboře nebyla voda, tak všudypřítomná špína ústila k epidemiím tyfu a svrabu. O jakékoliv hygieně či praní prádla nemohla být žádná řeč.

Nástupy hrůzy

Hromadné nástupy a počítání vězňů probíhali pravidelně. Někdy až 19 hodin v kuse. V blátě, zimě, v obuvi, ve které se nedalo stát. Během nástupů neboli apelů probíhalo opětovné třídění. Práce schopní a ti ostatní. Pokud někdo chyběl, vybrali náhodně náhradníka a zastřelili ho pro výstrahu. Systém trestů by používán k vyhlazování. Vězeň byl potrestán za cokoliv – vykonání tělesné potřeby, příliš pomalé pracovní tempo...
Vězeňské menu
Ke snídani káva, k obědu litr bezmasé polévky a k večeři 300 gramů černého chleba. Typická „strava“všech vězněných. Nové příchozí při pohledu na ni zvraceli, vyhladovělí muži i ženy, vážící něco kolem 25 – 35 kg, snědli cokoliv.

Velitel Höss

Hlava tábora a muž bez duše a srdce. Žil se svojí rodinou nedaleko ve vilce se zahradou, kde si jeho děti hrály a žily, jakoby ani netušili, co se děje za plotem domu.
Höss po válce unikl a chvíli živil se jako rolník. Jeho žena jej však, pod pohrůžkou a ze strachu o sebe a děti.udala. Dne 16. dubna 1947 byl velitel Rudolf Höss oběšen na symbolickém místě za krematoriem č.1 v Osvětimi.
Vyhlazovací tábor Birkenau II – Březinka
Přesuňme se o tři kilometry dále. Do Březinky, největšího vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Na rozloze 175 hektarů bylo najednou vězněno na 10 000 lidí. V původních stájích pro koně spalo namačkáno až 1000 vězňů. Schouleni na třípatrových postelích se chránili před krutým mrazem, neuvěřitelným vedrem, mouchami a krysami.

Osvětim dnes a zítra

V roce 1979 byla Osvětim, jako největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše, zapsaná na seznam světového kulturního dědictví památek UNESCO.Po 70 letech od osvobození tábora stále probíhá aktivní výzkum historie.
Přesný počet lidí, kteří zde umřeli, asi nikdy nebudeme přesně znát. Důkazy mluví o 1,5 milionu osob. Ale odhady se pohybují ve dvojnásobných číslech.
Památku zavražděných přijíždí uctít ročně přes milion návštěvníků z celého světa. Odcházejí zamlklí, se slzami v očích a sklopenými hlavami. Tak silná je atmosféra jednoho z nejkrutějších míst válečné historie.

Chcete na vlastní oči vidět toto smutné místo plné historie? Napadají vás otázky, jestli a jak se dalo v táboře přežít? Za jakých podmínek bylo možno utéct? Zda se rodinní příslušníci spolu v táboře setkali? Jak fungoval odboj? Co bylo vězňům povoleno a co bylo trestáno smrtí?

Navštivte místo, kde byla smrt a lidské utrpení na denní pořádku. Poučte budoucí generace o chybách jejich předchůdců. Pojeďte s námi nebo navštivte toto pietní místo sami.

Informace převzaté z oficiálních textů v brožurách vydaných památníkem v Osvětimi.

 

Na 3 dny k polským sousedům

wroclav

Krásné zámky s bohatou historií, pevnosti se šrámy válek, výtvory umělců i matky přírody. Seznamte se s Dolnoslezským vojvodstvím. Zemí ovlivněnou válkami a nezvanými hosty, kteří se na nic neptali...

 

To nej z Malopolska

DSC 0180Kaple vytesaná ze soli a telefonní signál 120 metrů pod zemí. Krakovský drak a jeskyně Dračí jáma. Rodný dům Jana Pavla II jedno z nejvíce srdcervoucích míst na světě - Osvětim. Vše pod patronátem...

 

Byli s námi v Polsku

     

Zájezdy do Polska

Jsme členy asociace

AČCKA 25 let s vámi

Sledujte Facebook

Odebírat žurnál

Váš e-mail
(*)
Vepište svůj email
(*)
Pro pokračování prosím potvrďte souhlas se zpracováním osobních udajů
zpracováním osobních údajů
(*)
Zaškrtněte pole prosím.

Uspořádejte si svůj zájezd