Jako dítě jsem obešel celé Československo. Později jsem procestoval na 50 států. Domluvím 8 světovými jazyky. Rád otevírám diskusi s klienty. 
 
Už jako dítě jsem obešel celé Československo. Pěšky po značených turistických cestách. Myslím, že to je dobrý základ k této práci, protože jsem se seznamoval s historií a zajímavostmi jednotlivých koutů naší země a tehdejšího východního bloku států. Nyní, jako průvodce, hlavně se zahraničními turisty, přicházím na stejná místa znovu. Mohu tak podat daleko reálnější výklad, opírající se o srovnání s minulostí. Když se otevřely hranice, začal jsem poznávat cizí země, procestoval jsem na padesát zemí světa. K cestování, které mě zajímá i samotného, a nejen pro práci průvodce, bylo nutné studium cizích jazyků. Domluvím se dnes 8 světovými jazyky. Předávání zkušeností a informací z cestování mě baví, protože mohu otevírat diskusi s klienty a zároveň se o mé poznatky podělit. Klienty nezajímají jen dějiny a kultura, nýbrž různé záhady, klepy, politická situace. Jak lidé žijí v jiných zemích, jaké náklady k životu mají, kolik vydělají, jaké bohy vyznávají a často se klienti ptají i na přírodu. Co zde roste, jaká zvířata tady potkáme a jaké složení má půda. Mnohé informace ve sdělovacích prostředcích jsou zkreslené a jen člověk co to zná z terénu ví, dokáže podat objektivní informace. Naše Země se vyvíjí. Je to živá planeta. Často se dozvídáme o změnách po zemětřesení, tsunami. To samozřejmě ovlivňuje klima země, o kterém se dnes tolik diskutuje. Jako u průvodce se návštěvy mnoha zemí opakují a to je výborné pro srovnávání. Sleduji, jak se ta či ona země vyvíjí, co se zlepšuje nebo zhoršuje dle se měnící polické situace a dle změny klimatu. Práce s lidmi je velmi složitá, protože ve skupinách jsou různí lidé s různými názory a návyky. Alespoň na pár dní musí průvodce všechny klienty sjednotit a zaujmout a vše vyřešit. To je také snaha mě, jako průvodce, abych je nezklamal.